Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door apotheekda. Door de hele site heen verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar apotheekda. apotheekda biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van content zijn.Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.Op alle nieuwe functies of tools die aan de huidige shop worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. die ons voorziet van het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.SECTIE 1 - BEPALINGEN VOOR DE ONLINE SHOP
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de service niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving in uw land (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Schending van de voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

U begrijpt dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak bedoeld en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen dat u stelt in het materiaal op deze website is strikt op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website in de gaten te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Site. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op uw computerscherm.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of land te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze limieten kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst via dezelfde klantenrekening of met dezelfde creditcard, en/of op bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

 

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden die wij niet bewaken, controleren of waartoe wij geen toegang hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (waaronder de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of op andere wijze verstuurt (gezamenlijk "opmerkingen" genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij op elk gewenst moment en zonder beperkingen opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders en ons of derden niet misleiden met betrekking tot de herkomst van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u plaatst en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geplaatste opmerkingen.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
De overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid.SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het verboden om de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, staats-, provinciale of federale regelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verzenden; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden of kunnen beïnvloeden; (h) het verzamelen of traceren van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spamming, phishing, pharming, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) het verstoren of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de Verboden Gebruiken schendt.ARTIKEL 13 AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die aan u beschikbaar worden gesteld via de Service worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd "zoals is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal apotheekda, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Service of enig product verkregen via de Service, of voor enige andere claim gerelateerd op enige wijze aan het gebruik van de Service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Service, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord apotheekda en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services of als u onze Site niet langer gebruikt.

Als u naar ons eigen inzicht niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) dienovereenkomstig ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE


Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via service@apotheekda.com.

JUNFUTURE INC
1610 WYNKOOP ST RM 201,DENVER,CO 80202